Klebefolien 15x20 - Empfohlene Sandmenge


Klebefolien 15x20cm Empfohlene Sandmenge
        1 - 4 Klebefolien Starter Set
        5 - 7 Klebefolien 19 x Sand à 25g
      8 - 19 Klebefolien 19 x Sand à 50g
    20 - 39 Klebefolien 19 x Sand à 75g
    40 - 59 Klebefolien 19 x Sand à 100g
    60 - 79 Klebefolien 19 x Sand à 125g
    80 - 99 Klebefolien 19 x Sand à 150g
100 - 149 Klebefolien 19 x Sand à 200g
150 - 199 Klebefolien 19 x Sand à 300g
200 - 249 Klebefolien 19 x Sand à 400g
250 - 299 Klebefolien 19 x Sand à 475g
300 - 349 Klebefolien 19 x Sand à 550g
350 - 399 Klebefolien 19 x Sand à 650g
400 - 449 Klebefolien 19 x Sand à 700g
450 - 499 Klebefolien 19 x Sand à 800g
500 - 549 Klebefolien 19 x Sand à 900g
550 - 599 Klebefolien 19 x Sand à 1000g