Klebefolien 15x20 - Empfohlene Sandmenge

(2 Klebefolien 15x20cm = 1 Klebefolie DIN A4)

Klebefolien 15x20cm Empfohlene Sandmenge
        1 - 4 Klebefolien    Starter Set
        5 - 7 Klebefolien  19 x Sand à 25g (3,56 €)
      8 - 19 Klebefolien  19 x Sand à 50g (7,13 €)
    20 - 39 Klebefolien  19 x Sand à 75g (10,33 €)
    40 - 59 Klebefolien  19 x Sand à 100g (13,78 €)
    60 - 79 Klebefolien  19 x Sand à 125g (16,31 €)
    80 - 99 Klebefolien  19 x Sand à 150g (19,95 €)
100 - 149 Klebefolien  19 x Sand à 200g (25,65 €)
150 - 199 Klebefolien  19 x Sand à 300g (33,63 €)
200 - 249 Klebefolien  19 x Sand à 400g (45,60 €)
250 - 299 Klebefolien  19 x Sand à 475g (54,15 €)
300 - 349 Klebefolien  19 x Sand à 550g (62,71 €)
350 - 399 Klebefolien  19 x Sand à 650g (73,86 €)
400 - 449 Klebefolien  19 x Sand à 700g (76,48 €)
450 - 499 Klebefolien  19 x Sand à 800g (87,40 €)
500 - 549 Klebefolien   19 x Sand à 900g (94,05 €)
550 - 599 Klebefolien   19 x Sand à 1000g (99,75 €)